Home De diëtist Spreekuren Cursussen Vergoeding Stel een vraag Arts Links Contact

Werkwijze dietist

Eerste consult

Het eerste bezoek duurt ongeveer 60 minuten.
Dit uitgebreide intakegesprek is nodig om een goed beeld te krijgen van onder andere uw wensen, voedingsgewoonten en leefomstandigheden.
Aan de hand hiervan stellen we een op uw situatie afgestemd behandelplan op, met concrete doelen.

Vervolgconsulten

Deze zullen ongeveer 25 minuten duren.
In de vervolgconsulten zullen we onder andere ingaan op het toepassen van uw plannen en de adviezen in uw dagelijks leven.
Afhankelijk van wijzigingen in uw situatie of mogelijk heeft u andere wensen kan het behandelplan aangepast worden. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn belangrijk. 

Huisbezoeken

Voor minder of niet mobiele cliŽnten bestaat er een huisbezoek. De diŽtist komt dan bij u thuis en bespreekt daar het dieetadvies met u.

Telefonisch spreekuur

Heeft u een korte vraag, waarvoor het niet nodig is om een afspraak te maken, dan kunt u een telefonisch consult aanvragen.
Dagelijks kunt u ons bellen en bij geen gehoor een boodschap inspreken, telefoonnummer 013 - 213 40 59.
U wordt terug gebeld en kunt al uw vragen omtrent uw dieet stellen. Deze consulten duren gemiddeld 15 - 30 minuten, afhankelijk van de grootte van uw vraag.

E-mail spreekuur

Voor een snelle afhandeling van uw vragen omtrent uw dieet kunt u ons ook mailen. Voor een e-mail consult wordt 15 minuten gerekend. Klik hier om uw vragen te mailen.

Privacy

De diŽtist is gebonden aan een medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.
De verwijzer ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en eind van de behandeling.