Home De diëtist Spreekuren Cursussen Vergoeding Stel een vraag Arts Links Contact

Disclaimer / Aansprakelijkheid

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, graphics, logo etcetera), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, berusten bij Somers Voeding en Dieet te Tilburg. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Somers Voeding en Dieet mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opname of enig andere manier.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Somers Voeding en Dieet geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.